Adviesraad Sociaal Domein Westland

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Westland.

De adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die vallen onder het sociaal domein. Het werkveld van de adviesraad is breed en betreft alles wat valt onder de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De ASDW richt zich daarbij op de belangen van alle burgers, en met name de belangen van de kwetsbare burgers. De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers en vertegenwoordigen geen organisatie, maar voelen zich betrokken bij wat er binnen het sociaal domein in het Westland gebeurt. Geregeld hebben zij contact met (belangen)organisaties, de ‘schil’ genaamd, om tot een juist advies te komen.

Nieuws

Westlandse minima krijgen extra compensatie

Inwoners van Westland met lage inkomens krijgen extra ondersteuning vanuit de gemeente. Dit heeft het College van B&W op 14 maart jl. besloten. De ASDW heeft het College hierover geadviseerd. Meer weten? Klik hier om naar de pagina 'Adviezen' op onze website te...

Lees meer

Bijeenkomst schilorganisaties ASDW

Op 21 februari a.s. organiseert de ASDW de eerste bijeenkomst voor de schilorganisaties. Locatie: Priva B.V. Zijlweg 3 2678 LC De Lier Voor meer informatie, stuur een e-mail naar secretariaat@asd-westland.nl    ...

Lees meer