Adviesraad Sociaal Domein Westland

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Westland.

De leden van de Adviesraad zijn inwoners van het Westland die hun kennis willen inzetten voor een sociaal Westland. Zij vertegenwoordigen geen organisatie, maar voelen zich betrokken bij wat er in Westland gebeurt. De Adviesraad Sociaal Domein Westland is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over verbetering van het sociale domein. Het werkveld van de adviesraad is dus breed: van wonen, welzijn en zorg tot werk(arbeid), inkomen en jeugd.

Welke vacatures hebben wij?

Klik hier als u geïnteresseerd bent!

Nieuws

2017

Het hele ASDW team wenst alle inwoners van Westland  een heel gelukkig, voorspoedig en vooral gezond  2017

Lees meer

Adviesraad Sociaal Domein Westland

Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Westland officieel van start Donderdag 3 maart a.s. om 18.00 uur gaat de Adviesraad Sociaal Domein Westland officieel van start. Tijdens een bijeenkomst in de sfeervolle lunchroom Bijzonder in De Lier, worden de nieuwe leden officieel...

Lees meer

Meldpunt Bezorgd

In de afgelopen jaren heeft het Meldpunt Bezorgd! vanuit Delft de taken met betrekking tot de bemoeizorg in deze regio uitgevoerd. Het was de plek waar ongeruste inwoners hun zorgen konden uiten over medeburgers, die niet in staat of bereid waren verandering te...

Lees meer

Hoe helpt Westland? Sociaal Plein Westland helpt!

Heeft u moeite met koken omdat u in een rolstoel zit? Sociaal Plein Westland laat zien wat u zelf zou kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld een vriend vragen om te koken. En misschien zijn er vrijwilligers of buren die samen met u willen eten. Dat is ook nog eens een stuk...

Lees meer

Krijgt u (langdurige) zorg?

In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Krijgt u (langdurige) zorg? Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in oktober 2014 een landelijke campagne gestart om u te informeren over de veranderingen. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer...

Lees meer

Nieuwe wetten in begrijpelijke taal

Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte heeft een informatieblad gemaakt over de nieuwe wetten in begrijpelijke taal. Het gaat om de vier nieuwe wetten: De Wet langdurige zorg (Wlz) De Participatiewet (Wajong en werken) De Wmo De...

Lees meer

Schuldhulpverlening

Bent u terecht gekomen in een uitzichtloze situatie wat betreft uw schulden? Heeft u vragen over een lopend schuldsaneringtraject? Kortom, zit u met vragen en bent u op zoek naar de antwoorden? De gemeente kan u daarbij helpen via de cluster schuldhulpverlening. Meer...

Lees meer